Písař

Vývoj písma prodělal dlouhou cestu od jednoduchých značek rytých do předmětů, přes primitivních jeskyní malby, piktogramy až po první klínové písmo.

Latinka používaná v Evropě v období středověku se postupně vyvinula z klínového písma Sumerů, převzatého a upraveného Féničany na první abecedu o dvaadvaceti znacích. Od Féničanů bylo toto písmo převzato starými řeky, upraveno a rozšířeno o samohlásky.

Řecká abeceda se rozšířila do říše římské, kde se z ní vyvinula latinka s čtyřiadvaceti znaky a směrem psaní zleva doprava.

Komentáře nejsou povoleny.