Astronom

Středověká astronomieStředověká astronomie vychází především z prací slavného antického astronoma Claudia Ptolemaia, z jeho geocentrického modelu vesmíru založeném na systému sfér, katalogu souhvězdí a dalších astronomických a matematických znalostí shrnutých v díle Syntaxis megale, známém též pod názvem Almagest.

Nedílnou součástí středověké astronomie byly též astrologické předpovědi, opět vycházející především z Ptolemaiova díla Tetrabiblos. Tyto knihy byly po 1500 let základním studijním materiálem každého astronoma, až do dob objevů Johannese Keplera a Isaaka Newtona.

Naše středověká observatoř vám umožní seznámit se podrobně se všemi aspekty práce astronoma z období pozdního středověku.

Přednáška probíhá v dobovém duchu, obsahuje úvodní všeobecné seznámení s astronomií, její historií, výklad modelu kosmu ze živlů a sfér, užití měřících přístrojů, popis nebeské mechaniky na základě deferentů a epicyklů, seznámení s dobovými matematickými postupy, astronomickými tabulkami a další.


Komentáře nejsou povoleny.